TIPY PRO SPRÁVNÁ TISKOVÁ DATA

PŘÍJEM TISKOVÝCH DAT

Elektronicky:

 • FTP server
  • web4u.cz
  • Přihlašovací údaje: Jméno: tiskftp, Heslo: tiskservis
 • E-mail: pustina@tiskservis.cz (data do 5 MB)
 • Úschovna (uschovna.cz, rajce.net, ulozto.cz…)

Osobně:

 • Flash disk, CD, DVD

SPRÁVNÉ TISKOVÉ PODKLADY

Kvalitní tiskovina se odvíjí od kvalitních podkladů, proto prosíme o pečlivou přípravu dat pro tisk.

Pokud si nejste jisti, doporučujeme konzultovat Vaše podklady s naším ostříleným grafikem. Za režijní poplatek Vám data upravíme do tisknutelné podoby. Kontakt zde: p. Dušan Žárský: e-mail: d.zarsky@email.cz.

Po převodu dat do tisknutelné podoby Vám budou data zaslána k autorskému náhledu k odsouhlasení.

Formát

 • Nejvhodnějším tiskovým podkladem jsou PDF dokumenty (formát pdf, min verze 3, verze 5) splňující technické požadavky níže.

Používání barev

 • Data musejí být dodána v jednotném barevném režimu CMYK, jinak neručíme za výslednou barevnost, neboť při převodu z RGB do CMYKu dochází k barevným odchylkám (barvy ztrácejí sytost). Zvláštní pozornost je třeba věnovat výstupním souborům vytvořeným z programů Microsoft Word, Excel a Corel Draw.
 • Převod do jednotného barevného režimu platí pro všechny křivky (písma, čáry, obrysy, přechody a další) a také pro všechny obrázky.
 • ČERNÁ barva – plochy – při použití větších ploch nastavte následující hodnoty pro dosažení ideální sytosti:SLOŽENÁ ČERNÁ (CMYK ofset): 64, 55, 53, 100.
 • Přijatelné jsou také přímé barvy PANTONE pro pantone ofset (v tomto případě dodávat rastrové obrázky černobílé).

Rozlišení tiskových dat

V případě rastrových obrázků je nutné dodržet následující minimální rozlišení dle konkrétní technologie. Dodání podkladů v nižším rozlišení a následném zvětšování obrázku se odrazí ve snížené výsledné kvalitě tisku.

 • PLNOBAREVNÝ CMYK OFSET: min. 300 dpi
 • DIGITÁLNÍ CMYK tisk: min. 250 dpi

Stránka

 • tiskové pdf prosím dodejte včetně ořezových značek.
 • Plochu grafického souboru nastavte vždy pro skutečný rozměr tiskoviny. Pomocí rámečku řezání (Trim Boxu) definujte požadovaný rozměr hotové tiskoviny (tzv. čistý formát).
 • Vytvořte SPAD min. 3 mm na každou stranu = pokud má být nějaký obrázek či jiný objekt až k okraji, musí v tiskových datech přesahovat okraj min. 3 mm kvůli toleranci při ořezu. Velikost spadu definujte pomocí rámečku spadávky (Bleed Boxu) a přesahující objekty k němu zarovnávejte.
 • Pro průhlednosti a stíny nezapomeňte sloučit průhlednosti v dostatečné kvalitě: 300 dpi.
 • Síla linek by měla být minimálně 0,075 mm (0,213 bodu). Tenčí linky jsou ofset obtížně vytisknutelné.

Písma

Při exportu do pdf je nutno v nastavení zadat „vložit všechna písma“ a naopak vypnout možnost „spoléhat pouze na systémová písma, nepoužívat písma dokumentu“. Pokud některé písmo není vloženo, je třeba je v dokumentu nejdříve převést do křivek a teprve poté vytvořit PDF (platí hlavně pro CorelDraw).

 

Děkujeme za správná tisková data a těšíme se na spolupráci s Vámi.